Martine Feipel & Jean Bechameil
94, rue de l’Alzette | L-4010 Esch/Alzette
info@feipel-bechameil.lu
 
 
Representing galleries:

Galerie Valérie Bach, Bruxelles (B)
www.galerievaleriebach.com

Galerie Gourvennec Ogor, Marseille (F)
www.galeriego.com

Fontana Gallery, Amsterdam (NL)
www.fontanagallery.com

Katz contemporary, Zürich (CH)
www.katzcontemporary.com

Galerie Zidoun & Bossuyt, Luxembourg (L)
www.zidoun-bossuyt.com

 

Comments are closed.